ABC przedsiębiorcy, szkolenie dla firm - Życie to podróż - Iwona Hasiec

ABC przedsiębiorcy, szkolenie dla firm

Warsztaty wyjazdowe Chiny 2022
20 stycznia 2019
Malta Życie to podróż – 16.06 – 23.06.2021
15 maja 2019

ABC przedsiębiorcy, szkolenie dla firm

Kategoria:

Szkolenie dla firm, właścicieli i pracowników.

Kompendium wiedzy i umiejętności dla osób otwierających małą lub średnią firmę.

Szkolenie indywidualne połączone z warsztatami rozwoju umiejętności potrzebnych bo prowadzenia nowoczesnej firmy.

Celem szkolenia jest połączenie teorii z praktyką i doświadczeniem osób,które od lat z sukcesem prowadzą swoje przedsiębiorstwa.

Szkolenie skierowane jest do osób, które w niedalekiej przeszłości otworzyły firmę z sektora małych lub średnich przedsiębiorstw, lub planują szeroko rozumiany rozwój swojego przedsiębiorstwa. Właścicieli lub wspólników spółek chcących poznać w optymalnym zakresie aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz aspekty prawne z tym związane oraz poszerzyć swoje umiejętności przywódcze i liderskie.

Podstawowe przepisy prawa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 1. Podatki.
 2. Formy rozliczenia podatku dochodowego.
 3. Karta podatkowa.
 4. Ryczały.
 5. Książka przychodów i rozchodów.
 6. Podatek liniowy.
 7. Pełna księgowość.
 8. Podatek VAT.
 9. Czym jest podatek VAT?
 10. Stawki podatku VAT.
 11. Zwolnienia z VAT, kiedy warto z nich skorzystać.
 12. Podatek akcyzowy.
 13. Kasy fiskalne.
 14. Zobowiązania wobec ZUS.
 15. Formy zatrudnienia pracownika wraz z omówieniem kosztów i wymogów prawnych poszczególnych form.
 16. Umowa o pracę.
 17. Umowa zlecenie.
 18. Umowa o dzieło.
 19. Staż.
 20. Umowa pomiędzy podmiotami gospodarczymi.
 21. Legalne źródła muzyki Zaiks Stoart oraz Zpav.

 Umiejętności dokonywania analizy finansowej firmy

 1. Rachunek zysków i strat.
 2. Czym się różni przychód od dochodu.
 3. Analiza źródeł przychodów.
 4. Analiza kosztów.
 5. Koszty stale.
 6. Koszty zmienne.
 7. Przepływ pieniędzy w firmie, płynność finansowa cash flow.
 8. Jak zwiększyć dochód firmy?
 9. Zwiększenie przychodów.
 10. Zmniejszenie kosztów.
 11. Rozwój firmy.
 12. Źródła finansowania rozwoju firmy.
 13. Środki wewnętrzne.
 14. Środki zewnętrzne.
 15. Kredyty, pożycHki, linie kredytowe.
 16. Dotacje.
 17. Leasing środków trwałych.
 18. Zarządzenie zasobami ludzkimi.
 19. Analiza stanu zatrudnienia w firmie.
 20. Struktura organizacyjna.
 21. Motywacja i rozwój pracowników.
 22. Polityka placowa.
 23. Poziom płac.
 24. Premie jako element motywacyjny zespołu.
 25. Szkolenia pracownicze.
 26. Analiza mocnych i słabych stron (SWOT).

 

Jak przygotować biznes plan?

 1. Misja.
 2. Cel firmy.
 3. Co wyróżnia Twoją firmę.
 4. Jak planować rozwój firmy w okresie krótko, średnio i długodystansowym.
 5. Plan finansowy.
 6. Zagrożenia.
 7. Harmonogram.

 

Wyznaczanie celów.

 1. Analiza stanu obecnego.
 2. Określenie posiadanych zasobów materialnych i niematerialnych.
 3. Wyznaczenie celów krótko, średnio i długookresowych.
 4. Określenie kierunków rozwoju.
 5. Analiza potrzeb i kosztów rozwoju.
 6. Konkurencja, elementy analizy rynku.
 7. Plan działania uwzględniający założenia celu.

Strategie sprzedaży i promocji

 1. Podstawowe techniki sprzedaży.
 2. Obsługa klienta.
 3. Promocja.

Podstawy marketingu:

 1. Czym jest marketing i w jaki sposób zastosować go w firmie.
 2. Jak określić grupę docelową.
 3. Mój idealny klient, analiza stanu obecnego.
 4. Jak dopasować formę przekazu do wybranej grupy docelowej.
 5. Reklama.
 6. Wykorzystanie mediów społecznościowych w nowoczesnej firmie.

Reklama

 1. Spójność przekazu.
 2. Wizerunek firmy.
 3. Reklama tradycyjna.
 4. Banery reklamowe.
 5. Mała poligrafia: ulotki, katalogi.
 6. Gadżety reklamowe.
 7. Reklama w mediach.
 8. Prasa.
 9. Prasa branżowa.
 10. Radio.
 11. Telewizja.
 12. Internet.

Reklama w Internecie

 1.  Spójność firmy w Internecie, strona www, social media.
 2. Tworzenie prostych reklam w programie canva.
 3. Wyszukiwarka Google.
 4. Facebook.
 5. Istagram.
 6. Mailing.
 7. Blog.
 8. Fora internetowe.

Sztuka negocjacji -warsztaty

 1. Lider czy przywódca?
 2. Motywowanie i kierowanie personelem.
 3. Jak prowadzić negocjacje z dostawcami.
 4. Rozmowa z klientem, reklamacje, trudny klient.

Jak sobie radzić ze stresem

Co zyskuje klient

 1. Optymalna wiedzę w zakresie prowadzenia firmy oraz obowiązujących przepisów prawa.
 2. Przygotowanie osoby rozpoczynającej prowadzenie firmy do realnych wyzwań.
 3. Rozwinięcie umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie komunikacji, negocjacji, zarządzania w tym zasobami ludzkimi.
 4. Zdolność dokonania analizy firmy.
 5. Wiedzę jak określać cele firmy, dokonać analizy potrzeb i ustalić strategie działań.
 6. Zwiększenie efektywności prowadzonej działalności.
 7. Umiejętność dokonania samooceny swojej firmy.

Terminy do ustalenia.

Cena jest uzależniona od ilości osób biorących udział w szkoleniu.